نوع سکه خريد فروش
سکه یک گرمی550000 650000
ربع سکه1070000 1130000
نیم سکه1880000 1970000
سکه امامی3610000 3730000
سکه بهار آزادی3300000 3500000
ربع سکه(زیر86)790000 900000
نیم سکه(زیر86)1580000 1730000
سکه امامی(زیر86)3270000 3470000