نوع سکه خريد فروش
سکه یک گرمی320000 350000
ربع سکه485000 515000
نیم سکه7800000 810000
سکه امامی1620000 1650000
سکه بهار آزادی1560000 1590000
ربع سکه(زیر86)390000 420000
نیم سکه(زیر86)735000 765000
سکه امامی(زیر86)1555000 1585000