نوع سکه خريد فروش
سکه یک گرمی355000 395000
ربع سکه675000 715000
نیم سکه1215000 1255000
سکه امامی2440000 2490000
سکه بهار آزادی2310000 2390000
ربع سکه(زیر86)510000 560000
نیم سکه(زیر86)1020000 1070000
سکه امامی(زیر86)2280000 2360000