نوع سکه خريد فروش
سکه یک گرمی530000 630000
ربع سکه1050000 1200000
نیم سکه2050000 2200000
سکه امامی4480000 4660000
سکه بهار آزادی405000 4250000
ربع سکه(زیر86)900000 1000000
نیم سکه(زیر86)1800000 1950000
سکه امامی(زیر86)4000000 4200000